Norske Yngre Indremedisinere

NYI, Norske Yngre Indremedisinere, er en foreningen for leger i spesialisering i indremedisin i Norge, og som er medlemmer av NIF, Norsk Indremedisinsk Forening, spesialforening under Den norske legeforening. NYI har sine egne vedtekter, er en underforening av og organiseres av NIF.

I høyre meny finner du informasjon om foreningens styre og grunnlagsdokumenter. Nyhetsartikler av interesse for NYIs medlemmer publiseres på førstesiden til Norsk indremedisinsk forening. I tillegg blir de også lagt ut nederst på denne siden.

NYI har også en egen side på Facebook!

Meld deg inn i NIF/NYI. Send mail til medlem@legeforeningen.no og meld deg inn i Norsk indremedisinsk forening.

 • Abonnement på Indremedisineren
 • Mulighet for å delta på sommer- og vinterskoler
 • Mulighet for å deltapå forskerseminar i Paris
 • Nyhetsmail

Nyheter og artikler fra NYI

 • Vi lyser ut reisestipender til indremedisinske konferanser 19.02.2018

  Søknad om reisestipend til Norsk Indremedisinsk Forening (NIF) skal innholde motivasjonsbrev, CV og kostnadsoverslag (registrering, reise og overnatting). Uttalelse fra veileder skal vedlegges for LIS. Deltagere som sender inn abstrakt blir prioritert. Søknad sendes til v.sarna@hotmail.com.

 • Norske Yngre Indremedisinere 30.11.2014

  NYI, Norske Yngre Indremedisinere, er en foreningen for leger i spesialisering i indremedisin i Norge. Les årsrapporten for 2014.

 • NYI tilbyr kurs 13.11.2013

  European School of Internal Medicine, Saas Fee, Sveit 13. - 18. januar 2014. Norske Yngre Indremedisinere (NYI) har fortsatt 1 ledig plass!

 • NYIs nyhetsbrev januar 2013 13.01.2013

  Nytt nyhetsbrev for unge indremedisinere.

 • NYIs nyhetsbrev juni 2012 27.06.2012

  NYI sin undersøkelse om jobbtilfredshet publiseres. Indremedisinsk høstmøte med temadag om akutt indremedisin.EFIM, Young Internists Today. Nytt nummer av Indremedisineren

 • NYIs nyhetsbrev mars 2012 15.03.2012

  Undersøkelse om sjeldne sykdommer. Indremedisinsk høstmøte 2012. Nytt nummer av Indremedisineren 20. mars. 1. nasjonale konferanse om hjertet og hjernen.

 • NYIs nyhetsbrev februar 2012 15.02.2012

  NYI er på internett. Innmelding NIF/NYI. Fortsatt en ledig plass på ESIM sommeren 2012. Tre stipend på 20 000 euro - forskning på sjeldne sykdommer. Høstmøtet 2012.

 • NYIs nyhetsbrev januar 2012 15.01.2012

  Si din mening! Svar på NYI sin spørreundersøkelse. European School of Internal Medicine. Høstmøtet 2012. Ny bok i kardiologi.

 • Yngre Indremedisinere har fått egen side 14.01.2012

  Til høyre i toppmenyen finner du NYI sine egne sider. På disse sidene legger vi fortløpende ut nyhetsbrev og annet stoff av interesse for den yngre garde. Les januarutgaven av NYI sitt nyhetsbrev.