Spesialitetskomite

member

Roger Josefsen

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Terje Sundstrøm

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF
Telefon: 55975640

member

Tonje Okkenhaug Johansen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Christina Teisner Høstmælingen

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF