Styret

member

Frode Kolstad

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Kristin Sjåvik

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

member

Oddrun Anita Fredriksli

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Christian Andre Helland

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Mads Aarhus

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Marianne Efskind Harr

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF