Årets pris for nevromuskulært forskningsarbeid 2018 skal deles ut under Nevrodagene. Prisen går til beste publikasjon. Vi trenger forslag på aktuelle publikasjoner fra dere innen 1. februar. Vi vil gjerne ha melding om alle publikasjoner med tema nevromuskulære sykdommer fra 2018. Innmelding fra dere er den eneste måten vi får vite om publikasjonene på. Statuttene er uendret fra i fjor. Forslag mailes: Nils.gilhus@helse-bergen.no eller Sigurd.lindal@unn.no og fortrinnsvis med den aktuelle publikasjonen vedlagt.

Trenger du forskningsmidler til epilepsirelatert forskning?
- Søknadsfrist 1. mars 2019

Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond støtter forskning innenfor fagområder som engasjerer seg i problemstillinger knyttet til epilepsi. Det kan søkes stipend i kategoriene:

Medisinsk forskning
Helsefaglig forskning

I kategorien helsefaglig forskning er det mulig å søke enten man er ansatt i eller utenfor en helseinstitusjon, såfremt forskningen er i tråd med fondets formål. Det tildeles stipender på inntil 100.000,- i begge kategorier.
Søknadsfrist 1. mars 2019

I årets utlysning har fondet ytterligere 50 000,- tilgjengelig, øremerket forskning relatert til dravet. Disse midlene kan tildeles som enkeltstående stipend eller tilleggsstipend. Søker bes spesifisere hvorvidt søknaden også omhandler disse midlene.

For mer informasjon eller innsending av søknad mail  post@epilepsi.no  eller tlf. 22 47 66 00

Flere spennende program for årets Hjerneuke kan du lese om her. 


Fredag 26. oktober inviterte Helsedirektoratet til et møte for å diskutere videreføringen av Prate, Smile, Løfte-kampanjen som en nasjonal dugnad, og hvor det samtidig ble informert om at LHL og LHL Hjerneslag – som er en del av LHL – har tilbudt seg et koordineringsansvar i dialog med Helsedirektoratet.
 

Ingen aktiviteter funnet