Fredag 26. oktober inviterte Helsedirektoratet til et møte for å diskutere videreføringen av Prate, Smile, Løfte-kampanjen som en nasjonal dugnad, og hvor det samtidig ble informert om at LHL og LHL Hjerneslag – som er en del av LHL – har tilbudt seg et koordineringsansvar i dialog med Helsedirektoratet.
 

Abstraktpåmeldingen til Nevrodagene 2019 er nå åpnet. 

14.-15.februar 2019. 

Konferansens formål er å bidra til kompetanseøkning om hjerneslag på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og bidra til tverrfaglig samarbeid. Jeg håper konferansen blir en god arena for å samle sentrale faggrupper til felles oppdatering og diskusjon der vi kan utveksle ideer og utnytte hverandres kompetanse.

Les mer

Planleggingen er i full gang og First announcement er klart. 

Vedlegger EAN annonse. Spread the word og sett av dagene!

Mer informasjon 

 

Ingen aktiviteter funnet