Forskning/stipender

Forskning


Norsk nevrologisk forening ønsker å fokusere på forskningen som foregår ved norske nevrologiske avdelinger. Norsk nevrologisk forskning og nye doktorgrader vil bli presentert på denne siden. Vi setter stor pris på tips til nettredaktøren!

Stipender

 

Det deles ut flere stipender og priser under Nevrodagene hvert år. Les under om de enkelte prisene, søknadsfrister og statutter til Nevrodagene 2018.

 

Multippel sklerose - forskningsstipender og priser

Det deles ut stipend og pris innen multippel sklerose forskning under Nevrodagene 2018. Stipendene deles ut via Norsk nevrologisk forening (NNF) som har utnevnt en felles komité som vurderer søknader. Komitéen vil samordne vurderingene slik at ikke samme forskningsgruppe eller -person får støtte til samme prosjekt fra flere stipender.

Søknader kan sendes til NNF v/Kjell-Morten Myhr (kjell-morten.myhr@helse-bergen.no) for videreformidling til stipend-/priskomiteen.

Søknadsfrist: 9. februar 2018.

Se under for statuetter, omtale og tildelingskriterier for stipender/priser.

Novartis’ forskningsstipend innen multippel sklerose

Sanofi Genzymes forskningspris innen multippel sklerose

 

Hodepine - forskningsstipend

Det deles ut et forskningsstipend innen hodepine under Nevrodagene 2018. Stipendet deles ut via Norsk nevrologisk forening (NNF) som har utnevnt en felles komité som vurderer søknader. Komitéen vil samordne vurderingene slik at ikke samme forskningsgruppe eller -person får støtte til samme prosjekt fra flere stipender.

Søknader kan sendes til NNF v/Kjell-Morten Myhr (kjell-morten.myhr@helse-bergen.no) for videreformidling til stipendkomiteen.

Søknadsfrist: 16. februar 2018.

Se under for statuetter, omtale og tildelingskriterier for stipender/priser.

Novartis’ forskningsstipend innen hodepine

 

Nevromuskulært forskningsarbeid 

Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer skal i 2018 dele ut prisen for Årets nevromuskulære forskningsarbeid, den tredje i rekken. Prisen skal premiere en vitenskapelig artikkel publisert i 2017. Statuttene er vedlagt. 

Prisen er på kr 50 000, og vil bli utdelt under Nevrodagene 2018.

Fristen for å sende inn forslag er 1. februar 2018.

Forslag sendes til Nils.gilhus@helse-bergen.no og til Sigurd.lindal@unn.no , fortrinnsvis med den aktuelle publikasjoner vedlagt.

Mer om emnene