Utlysing av stipend til epilepsiforskning

Trenger du forskningsmidler til epilepsirelatert forskning?
- Søknadsfrist 1. mars 2019

Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond støtter forskning innenfor fagområder som engasjerer seg i problemstillinger knyttet til epilepsi. Det kan søkes stipend i kategoriene:

Medisinsk forskning
Helsefaglig forskning

I kategorien helsefaglig forskning er det mulig å søke enten man er ansatt i eller utenfor en helseinstitusjon, såfremt forskningen er i tråd med fondets formål. Det tildeles stipender på inntil 100.000,- i begge kategorier.
Søknadsfrist 1. mars 2019

I årets utlysning har fondet ytterligere 50 000,- tilgjengelig, øremerket forskning relatert til dravet. Disse midlene kan tildeles som enkeltstående stipend eller tilleggsstipend. Søker bes spesifisere hvorvidt søknaden også omhandler disse midlene.

For mer informasjon eller innsending av søknad mail  post@epilepsi.no  eller tlf. 22 47 66 00.

Mer om emnene