ALS - Nasjonalt nettverksmøte

Nevrologisk avdeling og Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus arrangerer i samarbeid med Sunniva hospice og flere andre fagavdelinger det 3. nettverksmøtet for personer som arbeider med ALS pasienter.

Nevrologisk avdeling og Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus arrangerer i samarbeid med Sunniva hospice og flere fagavdelinger i Haukeland universitetssykehus det 3. nettverksmøtet for personer som arbeider med ALS pasienter.

Møtet avholdes på Grand hotell Terminus i Bergen sentrum fra 31. januar til 1. februar 2018.

Som det fremgår av programmet er møtet lagt opp for at alle deltagere skal få oppdatert kunnskap om ALS, dvs hvor står forskningsfronten. Vi vi deretter i all hovedsak fokusere på det praktiske ALS arbeidet. Vi har fra tidligere møter erfaring for at det oppleves nyttig å høre hvordan andre organiserer seg og takler problemstillingene en kan komme opp i når en arbeider med ALS. Det vil derfor bli lagt opp til diskusjoner hvor alle kan komme frem med kunnskap og praktiske erfaringer.

Hjertelig velkomne til det 3. nettverksmøtet om ALS! 

For mer informasjon, program og påmelding – benytt linken:

https://helse-bergen.no/als-nettverksmote-2018

Mer om emnene