Bergenkonferansen 2017 - oppdaert program

Bergenkonferansen 2017 avholdes 19.-20.10.2017. Yngre kollegaer oppfordres til å melde seg på til årets kasuistikkonkurranse. Oppdatert program!

 

Mer om emnene