Fagutvalg for utdanningsleger i nevrologi - FUN

Etablering av et eget fagutvalg for LIS i Norsk nevrologisk forening

På Landsstyremøtet for Legeforeningen i mai 2017 ble det vedtatt at alle fagmedisinske foreninger skal ha et eget fagutvalg for de unge legene/LIS. Fagutvalget organiseres som en underforening/ undergruppe og har et eget styre. Mange av de fagmedisinske foreningene har allerede etablert slike foreninger, og nå vil også NNF få dette på plass. Foreløpig forslag til navn er Fagutvalg for utdanningsleger i nevrologi med forkortelsen FUN.

En formell opprettelse av et slikt fagutvalg er planlagt under NNF sitt årsmøte 14. mars 2018. Det er bedt om forslag til 4 styremedlemmer, og alle disse må være LIS på det tidspunktet de blir valgt inn. Forslagsvis kan fagutvalget ha to styremøter årlig, hvorav et av de legges til Nevrodagene.

I forbindelse med opprettelsen av et slikt fagutvalg ønsker valgkomitéen forslag til styremedlemmer i det nye fagutvalget. Dere oppfordres til å melde inn forslag til kandidater til leder av valgkomitéen i NNF Jeanette Koht: jeanette.koht@medisin.uio.no .

Med vennlig hilsen

Anne Hege Aamodt, leder i NNF

Ida Bakke, styremedlem og sekretær, NNF

Mer om emnene