Hjerneuken uke 47- Prate-smile-løfte og info-materiell


Fredag 26. oktober inviterte Helsedirektoratet til et møte for å diskutere videreføringen av Prate, Smile, Løfte-kampanjen som en nasjonal dugnad, og hvor det samtidig ble informert om at LHL og LHL Hjerneslag – som er en del av LHL – har tilbudt seg et koordineringsansvar i dialog med Helsedirektoratet.
 

LHL har nå utarbeidet en kortfattet handlingsplan for kampanjen og vi er godt i gang med å få mobilisert opp flere organisasjoner til å delta med å dele og spre budskapet i Hjerneuken 47. Derfor er det hyggelig å kunne informere om at Helsedirektoratet bidrar med en nasjonal annonseringskampanje i uke 47 til 51 – det vil skape synlighet og bidra til å nå ambisjonen om å øke oppmerksomhet i befolkningen.
 
Informasjon og materiell
Du finner nyttig informasjon om kampanjen på https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/hjerneslag/slik-gjenkjenner-du-et-hjerneslag. I tillegg har vi sammenstilt materiellpakke som du også kan benytte.
 
Har du spørsmål ta kontakt med: 
Georg Andreas Huus
Markedssjef
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Direkte: 90787689 | Sentralbord: 67 02 30 00
georg.andreas.huus@lhl.no | lhl.no

Mer om emnene