Videomøter - Arvelige bevegelsesforstyrrelser

Invitasjon til videomøter - Nettverksbygging og kompetanseheving - Arvelige bevegelsesforstyrrelser

I samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser inviteres det til videomøter for
arvelige bevegelsesforstyrrelser også i 2018. Se vedlegg for utfyllende opplysninger

Datoer:

  • 16.4.2018
  • 11.6.2018
  • 3.9.2018
  • 22.10.2018
  • 3.12.2018

Mer om emnene