Spesialistutdanning

Klikk på pilen for å se menyen.

Målet med denne siden er å gi en komplett oversikt over de ressurser man trenger tilgang til for å planlegge sin spesialistutdanning i nevrologi. Se oppdaterte oversikter over godkjente kurs, regelverk og avdelinger i menyen over og last ned aktuelle skjemaer fra boksene.

Gjeldende regelverk for spesialiteten i nevrologi finner du også i menyen under pilen over. I likhet med alle andre spesialiteter, kreves det også i nevrologi minst 18 måneders tjeneste ved godkjent gruppe 1-avdeling. Når det gjelder adresser, samt navn på avdelingsledere for de ulike godkjente utdanningsinstitusjonene, finner du disse under fanen "avdelinger" øverst i menyen. 

Bruk kursplanen for å planlegge inn kursene i din individuelle utdanningsplan (malen for denne finner du også i menyen under pilen over). Kom i gang tidlig i spesialistutdanningen din med å planmessig ta både de obligatoriske kurs og de valgfrie kurs du er interessert i. Det kan fortsatt være kapasitetsproblemer ved enkelte av de obligatoriske kursene. Pass på at du slipper å vente med å bli godkjent fordi du har bommet på tidsplanleggingen av et obligatorisk kurs!

Mer om emnene