Generalplan

Ny generalplan for Norsk nevrologisk forening ble endelig vedtatt på NNFs styremøte 26.09.14.

Vi gratulerer og takker Generalplankomitéen bestående av Kjell Arne Arntzen, Morten Horn, Titto Idicula, Anette Storstein og leder Lasse Pihlstrøm for flott og imponerende arbeid.

Generalplan 2014

Vedlegg 1 - Statistikk

Vedlegg 2 - Spesialistregler

Tidligere generalplaner (1999 og 2006) ligger i høyrekolonnen.