Hjerneuken

Hjerneuken 2018 i uke 47 (19.-23. november)

Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

St Olavs hospital i Trondheim: Hjerneuken markeres med fokus på hodepine:  

Lars Jacob Stovner og Anne Christine Poole leder møtet

«Bare vondt i hodet – eller migrene»

Tid: Tirsdag 20. november kl. 19.00 – ca 21.00 på Dokkhuset

Arrangementet streames også live.

 Anker Stubberud og Erling Tronvik er med i innslag i Dagsrevyen 19.11 og «Viten og vilje» 19.11 om hodepineforskning.

Sandvika nevrosenter: Sandvika Nevrosenter avholder publikumsarrangement på Thon Hotell Oslofjord i Sandvika torsdag 22.  fra kl 18 med følgende temaer:

Spes. nevrologi. dr. med  Aud Nome Dueland:Nye medikamenter ved migrene

Spes. nevrologi phd. Rajiv Advani: Når minuttene teller - akuttbehandling av hjerneslag. Mer info om arrangementet her

Epilepsisykehuset,- publikumskveld : SSE inviterer til åpent folkemøte med foredrag om epilepsi torsdag 22.11 kl. 18-20. Program finner du her. 

Haukeland Universitetssykehus : 2 kvelder om hhv. nyere behandling av migrene og hodepine hos barn, dessuten om hjerneslag. Program her
Oslo universitetssykehus:  Siste nytt om Parkinson og skjelvesykdommer får du høre på Rikshospitalet mandag 19. november. Tirsdag arrangeres populærvitenskapelig møte om hjernen og miljøgifter i samarbeid med Hjernerådet på Rikshospitalet. Onsdag får du siste nytt fra MS-forskning på Ullevål (Kreftsenteret). Torsdag er det møte ohjerneslag på Rikshospitalet i samarbeid med brukerorganisasjonene. Alle møtene begynner kl 18. For detaljer om programmet de fire dagene klikk her.
Akershus universitetssykehus:  Tirsdag 20.11. fra kl. 18 til 2 Tittel: Hjerneslagbehandlingen – Ahus – 25 år. Fortid, nåtid og fremtid.
Det er tenkt som en jubileumsmarkering av 25 år med organisert slagbehandling påAhus (SiA) i kombinasjon med publikumsrettede innlegg om hele behandlingskjeden(fra akutt behandling til kontroll tre mndr etter utskrivning) og fremtidig trombektomi.

Vestre Viken, Drammen sykehus: Møte i auditoriet i 2. etasje 22. november. Tema blir hjerneslag og hovedvekt på nyere hjerneslagbehandling. Program finner du her. 

I tillegg skal Slagforeningen ha stand i vestibylen på sykehuset med vekt på FAST symptomer. 

Mer om emnene