Hjerneuken

Hjerneuken er alltid uke 47, i 2018 med mange godt besøkte arrangementer og mediedekning, se lenker under. 

Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

På God Morgen Norge var luftforurensning og demens tema:

Tv innslaget finner du her.

St Olavs hospital i Trondheim: Hjerneuken ble markert med fokus på hodepine:  

Lars Jacob Stovner og Anne Christine Poole ledet møtet

«Bare vondt i hodet – eller migrene»

Se foredragene via kompetansesenteret sin facebookside eller Youtube.  

Tid: Tirsdag 20. november kl. 19.00 – ca 21.00 på Dokkhuset

 Anker Stubberud og Erling Tronvik var med i innslag i Dagsrevyen 19.11 og «Viten og vilje» 19.11 om hodepineforskning. Her er lenke til hele programmet. 

Nordlandssykehuset: 

Avdelingen hadde stand med info om Hjerneslagkampanjen ved hovedinngangen den 23.11. Under hjerneuken var det «kick-off» for Prosjekt teamtrening slagalarm med nyhetssak på sykehuset nettsider. Les mer her

Sandvika nevrosenter: Sandvika Nevrosenter avholdt publikumsarrangement på Thon Hotell Oslofjord i Sandvika torsdag 22.  med følgende tema:

Spes. nevrologi. dr. med  Aud Nome Dueland: Nye medikamenter ved migrene

Spes. nevrologi phd. Rajiv Advani: Når minuttene teller - akuttbehandling av hjerneslag. Mer info om arrangementet her

Epilepsisykehuset,- publikumskveld : SSE inviterte til åpent folkemøte med foredrag om epilepsi torsdag 22.11 kl. 18-20. Program finner du her. 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/spesialsykehuset-for-epilepsi-markerte-hjerneuken-2018-

Haukeland Universitetssykehus : 2 kvelder om hhv. nyere behandling av migrene og hodepine hos barn, dessuten om hjerneslag. Program her
Oslo universitetssykehus:  Siste nytt om Parkinson og skjelvesykdommer fikk man høre på Rikshospitalet mandag 19. november. Tirsdag var det populærvitenskapelig møte om hjernen og miljøgifter i samarbeid med Hjernerådet på Rikshospitalet. Onsdag fikk man du siste nytt fra MS-forskning på Ullevål (Kreftsenteret). Torsdag var det møte ohjerneslag på Rikshospitalet i samarbeid med brukerorganisasjonene. For detaljer om programmet de fire dagene klikk her.
Akershus universitetssykehus:  Tirsdag 20.11. fra kl. 18 til 2 Tittel: Hjerneslagbehandlingen – Ahus – 25 år. Fortid, nåtid og fremtid.
Jubileumsmarkering av 25 år med organisert slagbehandling påAhus (SiA) i kombinasjon med publikumsrettede innlegg om hele behandlingskjeden(fra akutt behandling til kontroll tre mndr etter utskrivning) og fremtidig trombektomi.

Vestre Viken, Drammen sykehus: Møte i auditoriet i 2. etasje 22. november. Tema var hjerneslag og hovedvekt på nyere hjerneslagbehandling. Program finner du her. 

I tillegg hadde Slagforeningen stand i vestibylen på sykehuset med vekt på FAST symptomer. 

Mer om emnene