Hjerneuken

Hjerneuken 2018 i uke 47 (19.-23. november)

Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

Epilepsisykehuset,- publikumskveld : 

SSE inviterer til åpent folkemøte med foredrag om epilepsi torsdag 22.11 kl. 18-20. Program. 

Oslo universitetssykehus:  Siste nytt om Parkinson og skjelvesykdommer får du høre på Rikshospitalet mandag 19. november. Tirsdag arrangeres populærvitenskapelig møte om hjernen og miljøgifter i samarbeid med Hjernerådet på Rikshospitalet. Onsdag får du siste nytt fra MS-forskning på Ullevål (Kreftsenteret). Torsdag er det møte ohjerneslag på Rikshospitalet i samarbeid med brukerorganisasjonene. Alle møtene begynner kl 18. For detaljer om programmet de fire dagene klikk her.

Akershus universitetssykehus:  Tirsdag 20.11. fra kl. 18 til 2 Tittel: Hjerneslagbehandlingen – Ahus – 25 år. Fortid, nåtid og fremtid.

Det er tenkt som en jubileumsmarkering av 25 år med organisert slagbehandling påAhus (SiA) i kombinasjon med publikumsrettede innlegg om hele behandlingskjeden(fra akutt behandling til kontroll tre mndr etter utskrivning) og fremtidig trombektomi.

Vestre Viken, Drammen sykehus

 Møte i aud på sykehuset en ettermiddag / kveld i Hjerneuken 
med tema om hjerneslag og hovedvekt på nyere hjerneslagbehandling.


Mer om emnene