Hjerneuken 2014

Hjerneuken 2014 arrangeres i uke 10, 3.-9. mars. Noen steder strekkes arrangementet ut til den påfølgende uken. Denne uken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

Hjerneuke-arrangement:

  • Programmet for åpent møte ved Oslo universitetssykehus - Ullevål 5. mars og Rikshospitalet 6. mars finner du her.
  • I Bodø har nevrologer stands sammen med Norsk forening for slagrammede på sykehuset 12. mars og på Glasshuset i Bodø sentrum 15. mars der det gis informasjon om akutte slagsymptomer. I tillegg er det mulighet for BT-måling.
  • I Tønsberg blir det åpent møte med forelesninger og mulighet for BT-måling i auditoriet på Sykehuset 12. mars.Programmet finner du her.
  • Programmet for Ahus med foredrag om hjerneslag 11. mars og om demens og Parkinsons sykdom 12. mars finner du her.
  • MS-senteret i Hakadal: "Åpent hus" 13.03 kl 17.30-19.45. Enkel bevertning, presentasjon av Senteret, fakta om MS og omvisning ppå senteret. Gjerne påmelding til     kurs@mssenteret.no

Medieoppslag i forbindelse med Nevrodagene/ Hjerneuken 2014:

Bodø:
Dagens medisin: http://www.dagensmedisin.no/nyheter/prosjekt-slagalarm-halverte-behandlingstid/
Avisa Nordland:  http://www.an.no/nyheter/article7231063.ece
Nordlandssykehusets nettsider:  http://www.nordlandssykehuset.no/article112521-3018.html  http://www.nordlandssykehuset.no/article112591-3018.html

Riksnyheter:
Intervju med overlege Hanne Harboe, Oslo universitetssykehus på TV2.
Oppslag i bl.a. VG og Dagens medisin med Inger Lise Kirkeby, OUS og Jana Midelfart, Haukeland universitetssykehus om proffboksing.
Oppslag i  Dagbladet om søvn og hodepine ved Morten Engstrøm, St. Olavs hospital.
Oppslag i Dagbladet om hjerneslag ved Antje Sundseth, Ahus.
Kronikk i Dagsavisen om kvinner og hjerneslag  ved Anne Hege Aamodt og Jana Midelfart Hoff.
Intervju i ABC nyheter om Kvinner og hjerneslag ved Anne Hege Aamodt
Dagens medisin: Trombektomibehandling ved OUS, Rikshospitalet
Dagens medisin: Botulinumtoksin-behandling ved migrene ved Knut Hagen

Mer om emnene