Hjerneuken 2005; arrangementer og pressemeldinger

Hjerneuken 2005 ble holdt i tidsrommet 14. - 20. mars. Ved å klikke på overskriften over, får du en oversikt over programmet for hjerneukearrangementene i de største byene, og over pressemeldingene som ble sendt ut av NNF. Se forøvrig nyhetssiden for ytterligere omtale av arrangementene som ble holdt i 2005.

Mer om emnene