Hjerneuken 2006; arrangementer og pressemeldinger

Hjerneuken 2006 ble holdt i tidsrommet 13. - 19. mars. Ved å klikke på overskriften over, får du en oversikt over programmet for hjerneukearrangementene i de største byene, og over pressemeldingene som ble sendt ut av NNF.

Hjerneuken 2006 Sykehuset Østfold

Publikumsmøte om hjerneslag onsdag 15/3 kl. 1800. Sykehuset Østfold, Fredrikstad, Store aud.

Mer om emnene