Hjerneuken 2010; arrangementer

Program i Bergen:

Tid: Tirsdag 16 mars 2010 kl 1830 - 2000
Sted: Store Auditorium, 3 etg, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kl. 1830: Søvn-til glede eller plage? Prof. Bjørn Bjorvatn
Kl. 1915: Hva er vondt i ryggen? 1. aman. Jan Sture Skouen

 

Program i Trondheim

Tid: Torsdag 18. mars 2010 kl 1830 - 2000
Sted: Auditoriet, underetasjen, Nevrosenteret (Nevro Øst), St. Olavs Hospital

Kl. 1830: Demenssykdommer ved overlege, dr.med. Sigrid Botne Sando
Kl. 1900: Epilepsi ved assistentlege og stipendiat Marte Kvello
kl. 1930: Slagsykdommer ved overlege, ph.d. Anne Hege Aamodt

Mer om emnene