Vårmøtet 2017 i Kristiansand

Vårmøtet 2017 arrangeres i Kristiansand 9.-11. juni.

Vårmøtet arrangeres hvert 2. år, og går på omgang mellom avdelinger i de ulike regionene.

Vårmøtet 2017 arrangeres i Kristiansand 9.-11. juni. Informasjon om påmelding, faglig program og sosialt program.

Historikk:

Vårmøtet 2005 ble arrangert i Tromsø i tiden 3. -5. juni. Vårmøtet var et vellykket arrangement i et midnattsolbadet Tromsø med et spennende faglig program. Programmet kan lastes ned fra boksen oppe til høyre.

Vårmøtet 2007 var et fellesmøte mellom NNF og Association of British Neurologists (ABN), i anledning ABNs 75 års jubileum. Møtet ble holdt 14-16 november 2007 i London, med et fagmettet program der både britiske og norske nevrologer bidro. En staselig mottagelse i House of Lords utgjorde møtets sosiale høydepunkt. Programmet kan lastes ned fra boksen oppe til høyre.

Vårmøtet 2009 ble holdt i Tønsberg 8.-10. mai. Møtet var innholdsrikt og spennende, med deltagere fra de fleste av landets helseregioner, og både fagprogram og sosialt program var godt besøkt. Programmet kan lastes ned fra boksen oppe til høyre.

Vårmøtet 2011 ble arrangert i Bergen 6.-8. mai med et imponerende bredt program med over 20 ulike foredrag fra avdelingens nevrologer. De sosiale og kulturelle begivenhetene bestod blant annet i besøk i Schiøtstuen, Fløienrestauranten, historisk vandring på Bryggen og besøk på Lepramuseet. Programmet kan lastes ned fra boksen oppe til høyre.

Vårmøtet 2013 ble arrangert i Trondheim 7.-9. juni. En velforberedt arrangementskomité hadde sørget for et innholdsrikt faglig og sosialt program der mange fra regionen bidro. Programmet finner du ved å klikke her.

Vårmøtet 2015 ble arrangert i Bodø 29.-31. mai. Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset, ønsket velkommen til et spennende faglig program, som også var krydret med (nevro-)kulturelle innslag og middag på Kjerringøy! Program