NOF-styrets kommentar til Beslutningsforum for nye metoder's møte 19.05.14

Beslutningsforum for nye metoder valgte 19.05.14 at det offentlige ikke skulle prioritere to legemidler som kan bremse kreftutvikling for pasienter med hhv. bryst- og prostatakreft. Legemidlene er fra tidligere godkjent av Statens Legemiddelverk (SLV). 

I anledning "Beslutningsforum for nye metoder's" møte 19.05.14 hvor det ble avgjort at to legemidler som kan bremse kreftutvikling hos pasienter med hhv. bryst- og prostatakreft er det på sin plass at NOF kommer med en uttalelse. Uttalelsen baserer seg på ekstraordinært styremøte i NOF 23.05.14 og er sendt i brevs form til Helseminister Bent Høie, Helse- og omsorgskomiteen ved leder Kari Kjønaas, Leder i Beslutningsforum Lars Vorland og Dagens Medisin. Dette brevet er vedlagt under.

NOF-styrets kommentar til "Beslutningsforum for nye metoder's" møte 19.05.14

Myndighetene må ha mulighet til å prioritere bruk av offentlige midler. Men det er viktig å huske at konsekvensene av at det offentlige ikke tar ibruk legemidler som er godkjent av SLV for bruk i Norge kan gi et skille blant pasientene, hvor noen har og andre ikke har råd til å ta bruk behandlingen

"Det er grunn til å påpeke at begge medikamentene allerede er innført i Norge, med godkjent indikasjon fra Legemiddelverket. Forumets beslutning er således ikke til hinder for bruk i Norge, men setter slik vi forstår det restriksjoner for bruk innenfor det offentlige"

Mer om emnene