Årsmøteinnkalling i Norsk Onkologisk Forening 2018

Kjære NOF medlem!

Årsmøteinnkalling i Norsk Onkologisk Forening 2018

Tid:      Torsdag 15. november 2018 kl. 18.00-19.00

Sted:   Scandic Flesland Airport (konferansehotellet) i relasjon til Onkologisk Forum, Bergen

Saksliste

Mer om emnene