Nominering av Årets Onkolog 2018

NOF inviterer til nominering av Årets Onkolog 2018

Prisen deles ut av NOF i forbindelse med årsmøte. Den gis til en onkolog eller lege under spesialisering i onkologi som på en eller annen måte har utmerket seg gjennom klinisk praksis og/eller god forskningsinnsats og/eller på en annen måte gitt et viktig bidrag til det onkologiske fagfeltet/fagmiløjet i Norge. Det legges vekt på at kandidaten har bidratt til å skape et godt arbeidsmiljø. Kandidaten må være medlem av NOF. 

Aktuelle kandidater med begrunnelse for forslaget meldes inn til NOF ved styreleder Stein Sundstrøm innen utgangen av oktober (stein.sundstrom@stolav.no).

Prisen vil bli delt ut under Onkologisk Forum 2018 og består av kunst til en verdi av 10.000 pluss diplom.

Mer om emnene