Spesialitetskomite

member

Olav Engebråten

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Mirjam Delange Alsaker

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Silje Songe-Møller

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Østfold HF
Telefon: 8600

member

Cecilie Soma Nordstrand

Medlem
Arbeidssted: Helse Møre og Romsdal HF

Mer om emnene