Styret

member

Stein H. Sundstrøm

Leder
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
Telefon: 73 86 80 00

member

Arne Stenrud Berg

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Drammen sykehus

member

Åslaug Helland

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Astrid Dalhaug

Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF

member

Åse Vikesdal Svilosen

Medlem
Arbeidssted: Helse Stavanger HF

Mer om emnene