Stipend

Gjennom reklameinntekter fra OnkoLis og andre arrangementer, og gjennom medlemskontigenten til Legeforeningen, har NOF mulighet til å dele ut fagstipender.

NOF har avsatt midler til 15 fagstipend for deltakelse ved ulike konferanser, kongresser, kurs eller for hospitering ved annen institusjon. NOF dekker inntil kr 15 000,-  av dokumenterte utgifter til kursavgift, reise og opphold*. Stipendet utbetales innen 3 måneder etter reisen etter innsendt reiseregning med kvitteringer. Det forventes at de som får tildelt fagstipend bidrar som foredragsholder ved en av NOFs arrangementer eller med artikkel/referat i OnkoNytt.

Søknader kan sendes på e-post til Arne Stenrud Berg mail. Søknader vil prioriteres ihht. dato for  mottatt søknad. Skjema for reiseregning finnes under.

*Reise og opphold dekkes etter retningslinjer fra Legeforeningens fond III: "Utgifter til overnatting refunderes med inntil kr 950 per natt innenlands og inntil kr 1100 per natt utenlands. Rimeligste reisemåte skal benyttes. Drosje refunderes kun i særskilte tilfeller. Diettutgifter refunderes ikke"

Mer om emnene