Stipend

Gjennom reklameinntekter fra OnkoLis og andre arrangementer, og gjennom medlemskontigenten til Legeforeningen, har NOF mulighet til å dele ut fagstipender. For 2016 vil dette deles ut i to kategorier og søknadsfristen for begge stipendene er satt til 31.01.2016. Søkere som ikke har fått NOF-stipend de siste 2 år blir prioritert.

1: NOF har avsatt kr 200 000,- til stipend for deltakelse ved ulike konferanser, kongresser, kurs eller for hospitering ved annen institusjon. NOF dekker inntil kr 15 000,-  av dokumenterte utgifter til kursavgift, reise og opphold*. Stipendet utbetales innen 3 måneder etter reisen etter innsendt reiseregning med kvitteringer. Det forventes at de som får tildelt fagstipend bidrar som foredragsholder ved en av NOFs arrangementer eller med artikkel/referat i OnkoNytt.

2: NOF har avsatt kr 100 000,- for å styrke stråleterapien i form av fagstipend for deltakelse på ESTRO kurs i 2016. NOF dekker inntil kr 15 000,- av dokumenterte utgifter til kursavgift, reise og opphold*. Søknaden skal inneholde navn, stilling, arbeidssted, opplysninger om kurset det søkes for og estimert kostnadsoversikt. Stipendet utbetales innen 3 måneder etter reisen etter innsendt kursavgif faktura/reiserening med kvitteringer. 

Søknader kan sendes på mail mail. Søknader vil prioriteres ihht. dato for  mottatt søknad. 

*Reise og opphold dekkes etter retningslinjer fra Legeforeningens fond III: "Utgifter til overnatting refunderes med inntil kr 950 per natt innenlands og inntil kr 1100 per natt utenlands. Rimeligste reisemåte skal benyttes. Drosje refunderes kun i særskilte tilfeller. Diettutgifter refunderes ikke"

Mer om emnene