Norsk ortopedisk forening gratulerer hjerteligst med utnevnelsen. De har mottatt ordenen for sin innsats innen ortopedi, og spesielt for arbeidet med Leddproteseregisteret.

Dekorasjonene ble overrakt på Haukeland sykehus i Bergen 26. september 2018.

Utnevnelsen er omtalt på nettsidene til kongehuset og kvalitetsregisteret.

Ta en titt i appen for oversikt over program og abstakter.

Last ned fra AppStore eller GooglePlay

Konferansekode: nofhost2018

Høstmøtet 2018 er godkjent med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i ortopedisk kirurgi. Det betyr at refusjonsberettigede kan søke refusjon fra legeforeninges utdanningsfond 3 til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning.

Ingen aktiviteter funnet