Høstmøtet

I uke 43 arrangeres hvert år det ortopediske høstmøtet på Radison Blu Plaza i Oslo.

Høstmøtet byr på tre dager med et tett faglig og sosialt program for alle som er interessert i ortopediske problemstillinger. Det vil være symposier, frie foredrag, industriutstillinger, generalforsamlinger og flere sosiale arrangementer. Det er all grunn til å komme. Programmet ligger et lenke til i kolonnen til høyre. Dette oppdateres jevnt frem til endelig program ca to uker før høstmøtet.

For dem som vil legge fram egen forskning vil det være mulig under de frie foredragene. Fristen for å sende inn egne abstrakt er 31. august. Her vil det være egne bolker for de forskjellige faggruppene innen ortopedi. En flott første plass å legge frem eget materiale. Se i lenkesamlingen under for mer informasjon. 

Høstmøtet søkes hvert år godkjent som kurstimer i Legeforenigen. Det gjør at man kan få dekning fra fond III for mye av utgiftene som eventuelt arbeidsgiver ikke dekker ved deltakelse.

Påmelding åpnes tidlig på våren og skjer til vår tekniske arrangør KSCI (Kristin Solstad Conference Incentive).

Program, informasjon og abstrakter finner du i appen og i høstmøteboken.

Last ned fra AppStore eller GooglePlay

Konferansekode: nofhost2018

 

Påmeding deltaker

Påmelding utstiller