Faggrupper

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Faggruppe for osteoporose og benhelse

Call to Action – På tide å handle! 

Bedre behandling for pasienter med lavenergibrudd. Fragility Fracture Network (FFN) og 80 andre organisasjoner over hele verden krever at det snarlig iverksettes systematisk behandling av pasienter med lavenergibrudd. Målet er å bevare funksjon og unngå nye brudd. Oppropet «A Global Call to Action» er publisert i august i Injury og er fritt tilgjengelig ut november. Leder av FFN Norge, ortoped Frede Frihagen, har også skrevet en pressemelding som kan lastes ned her.

Retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd er klare! 

Endelig er de nye retningslinjene for hoftebrudd klare! Dokumentet er ment å gi praktisk veiledning til best mulig behandling av pasienter med hoftebrudd fra de fraktes til sykehus, smertebehandling, medisinsk optimalisering, kirurgi, rehabilitering og forebygging av nye brudd. Arbeidsgruppen som har laget dokumentet har bestått av ortopeder, geriatere og anestesileger utnevnt av sine respektive foreninger. Fra Norsk ortopedisk forening har Lars Gunnar Johnsen, Wender Figved, Inger Opheim og Frede Frihagen vært med.

Faggruppe for ortopedisk traumatologi

Norsk Fot- og Ankelkirurgiske Forening

Norsk Barneortopedisk Forening

Norsk forening for skulder og albuekirurgi

Norsk Artroskopi Forening

Lenke til artroskopiforeningens hjemmeside. http://www.artroskopi.no

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi NFHKK

Norsk forening for håndkirurgi

Leger i ortopedisk spesialisering (LIOS)

Leger i Ortopedisk forening er en underforening av Norsk ortopedisk forening. LIOS er for LIS-leger i ortopedi og skal fremme kontakt mellom utdanningskandidater i ortopedi i Norge og utlandet , samt støtte faglig og vitenskapelig arbeid. Vi håper å fremme rekruttering til faget og å inspirere medlemmene. LIOS deler også ut en hederspris hvert år til en spesialist som har gjort en særlig innsats for LIS-leger innen ortopedi.

LIOS kan kontaktes på e-post: styret@lios.no, eller via LIOS facebook-side, (søk på "leger i ortopedisk spesialisering")

9 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter