Leger i ortopedisk spesialisering (LIOS)

Leger i Ortopedisk forening er en underforening av Norsk ortopedisk forening. LIOS er for LIS-leger i ortopedi og skal fremme kontakt mellom utdanningskandidater i ortopedi i Norge og utlandet , samt støtte faglig og vitenskapelig arbeid. Vi håper å fremme rekruttering til faget og å inspirere medlemmene. LIOS deler også ut en hederspris hvert år til en spesialist som har gjort en særlig innsats for LIS-leger innen ortopedi.

LIOS kan kontaktes på e-post: styret@lios.no, eller via LIOS facebook-side, (søk på "leger i ortopedisk spesialisering")

"The Bone and Joint Journal", tidligere kjent som "Journal of Bone and Joint Surgery" (JBJS)

Få magasinet GRATIS hjem i postkassen du også!

Vi hadde vårt første styremøte etter haustmøtet i Trondheim 7. mars, der vi oppsummerte status og planla vegen vidare.

 

Helsedirektoratet har foreslått endringer i spesialiseringsregler i ortopedi.

Mer om emnene

For krav til spesialiteten ortopedisk kirurgi og relaterte opplysninger; sjekk linken til høyre på siden