Norsk forening for håndkirurgi


Her har vi gleden av å kunne presentere en nylig utarbeidet og godkjent versjon av PRWHE på norsk!

Les mer om dette verktøyet nedenfor.

Skjemaet er nedlastbart, i .pdf-format.

Ved fjorårets generalforsamling ble det fremmet et forslag om å legge ut en liste over leger som driver med håndkirurgi på foreningens nettside. Videre var det også et ønske fra FESSH at man skal kunne lettere komme i kontakt med kollegaer i de forskjellige medlemslandene for å forbedre samarbeid på tvers av landegrensene. Det har derfor blitt sendt ut epost til alle medlemmer i NHKF og de som har gitt sitt samtykke skal være å finne på listene som nå ligger under "Oversikter over Norske Håndkirurger/ Hand surgeons in Norway" i høyre kolonne under "Om oss". Grunnet ønsket fra fra FESSH foreligger listen både på norsk og engelsk.

17-21 juni 2019 er det tid for det kombinerte FESSH/IFSSH møte i Berlin. Abstractfrist er allerede 30. september. Link til startsiden: http://ifssh-ifsht2019.com/

Vår delegat til FESSH, Line Lied oppsummerer her kort fra det siste FESSH møte i København. I tillegg har vi lagt ut informasjon fra generalforsamlingen

Esser Masterclass har blitt dannet av gruppen i Rotterdam for å tilby opplæring innen håndkirurgi. Kurene inneholder kadaverdisseksjon og foredrag fra erfarne kirurger. Denne gangen er det senekirurgi som står for tur. Dette kurset arangeres hvert tredje år og tar for seg alt fra primær senesutur (både på fleksor- og strekkesener) til avanserte rekonstruksjoner. Deltakere lærer seg teknikkene på kadaverarmer (fresh frozen). Se link til kurset: http://essermasterclass.com/tendons.html

Mer om emnene

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på våre nettsider. Kom gjerne med nye forslag.

Ezine!


Alle utgivelser så langt kan leses online

Nedlastbare pdf-filer av tidligere utgivelser finnes her

__________________________________________

VuMedi:


Side med mye "hands-on" info, live-foredrag og mye annet for interesserte håndkirurger

Bli med i vår gruppe

Bli med i gruppen Norsk forening for håndkirugi. Her kan du diskutere fag og annet om foreningen.