Norsk Dysmeliseminar 2018

29. - 30. november 2018

Radisson BLU Royal Garden, Trondheim

Påmelding og program

Å leve med dysmeli – utdanning og arbeid, behandlingsmuligheter, avansert teknologi og kilder til kunnskap. Hvilke vurderinger gjør vi og hvordan samarbeider vi?

Hensikten med seminaret er å spre aktuell informasjon, dele kunnskap/forskningsresultater, generere diskusjoner og inspirere til fremtidig forskning og faglig samarbeid som vil være til nytte for alle med dysmeli og amputasjon i Norge. Vi ønsker å bidra til at fagpersoner og andre som jobber med personer med medfødte misdannelser i armer og eller ben kan dele og tilegne seg oppdatert kunnskap og komme sammen for å videreutvikle og styrke nettverket og det tverrfaglige samarbeidet.

Seminaret vil inneholde forelesninger fra brukere og fagpersoner, diskusjoner og produktutstilling.

Det faglige innholdet i seminaret er rettet mot leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopediingeniører, sosionomer i de tverrfaglige dysmeliteamene i Norge, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte bendefekter hos barn, ortopediske verksteder og fagpersoner i primærhelsetjenesten som har erfaring med å behandle personer med medfødte misdannelser og andre interesserte.

Det er søkt om forhåndsgodkjenning av seminaret for 14 timer kurs/etterutdanning.

Mer om emnene