Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

97 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Lars B Engesæter og Leif Ivar Havelin utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Norsk ortopedisk forening gratulerer hjerteligst med utnevnelsen. De har mottatt ordenen for sin innsats innen ortopedi, og spesielt for arbeidet med Leddproteseregisteret.

Dekorasjonene ble overrakt på Haukeland sykehus i Bergen 26. september 2018.

Utnevnelsen er omtalt på nettsidene til kongehuset og kvalitetsregisteret.

Spent på hva som kommer på Høstmøtet 2018?

Ta en titt i appen for oversikt over program og abstakter.

Last ned fra AppStore eller GooglePlay

Konferansekode: nofhost2018

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd - Årsrapport for 2018

Høstmøtet 2018 - godkjent med 12 kurstimer

Høstmøtet 2018 er godkjent med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i ortopedisk kirurgi. Det betyr at refusjonsberettigede kan søke refusjon fra legeforeninges utdanningsfond 3 til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning.

Høstmøtet 2018 - Abstraktportal

Portal for innlevering av abstrakter er nå åpen.

Opprett bruker, logg inn og lever ditt abstrakt innen 31.august!

Informasjon om format finner du her.

Høstmøtet 2018

Høstmøtet 2018 - uke 43.

Earlybird priser ved påmelding/registrering tom 31.august 2018. 

Retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd er klare!

Endelig er de nye retningslinjene for hoftebrudd klare! Dokumentet er ment å gi praktisk veiledning til best mulig behandling av pasienter med hoftebrudd fra de fraktes til sykehus, smertebehandling, medisinsk optimalisering, kirurgi, rehabilitering og forebygging av nye brudd. Arbeidsgruppen som har laget dokumentet har bestått av ortopeder, geriatere og anestesileger utnevnt av sine respektive foreninger. Fra Norsk ortopedisk forening har Lars Gunnar Johnsen, Wender Figved, Inger Opheim og Frede Frihagen vært med. 

37th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society

Helsinki, Finland, 6-8 September 2018


The main conference theme is:

Infection After Trauma

EFORT Spring Travelling Fellowship – Irland, 11. - 16. juni 2018

EFORT Spring Travelling Fellowship har som mål:

“To enhance and unify orthopaedic training, continuous medical education and knowledge transfer among Europe.”

Nominér din kandidat, søknad sendes sekretar@ortopedi.no

Ny søknadsfrist: 10. Februar.

Se vedlegg for forløpig program, regler og CV. Du finner også info her.

59th NOF Congress, Island, 13. - 15. juni 2018

Registreringen er åpen, meld deg på her:

Tellende timer for Høstmøtet!

Ortopedisk Høstmøte 2017 er godkjent med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning! Det betyr at refusjonsberettigede kan søke refusjon fra Den Norske legeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning, Utdanningsfond 3. 

Høstmøteboken 2017!

Endelig er den klar, Høstmøteboken for 2017. Vi gleder oss over å kunne legge fram årets produkt mettet med gode foredrag og nyttig informasjon. Les og gjør deg klar til Høstmøte i uke 43!

Høstmøteboken 2017 .pdf

Påmelding til høstmøtet!

Norsk ortopedisk forening inviterer til høstmøte på Radison Blu Plaza i uke 43. Meld deg på! Informasjon og påmelding finner du hos KS Conference & Incentive ved å følge lenken:

 

www.ksci.no 

Abstract til høstmøtet

Det nærmer seg nok en gang høstmøte og fristen for innsending av abstract er som tidligere 31. august. Det er ikke mange ukene igjen etter ferien. Se høstmøtesidene for mer info.

30-årsjubileum Hofteregisteret

VELKOMMEN TIL Å FEIRE «Hofteregisterets» 30-års jubileum

I september 2017 er det 30 år siden Hofteregisteret ble startet. Dette ønsker vi å markere med en Nasjonal konferanse der alle interesserte inviteres til Bergen.

The International Back and Neck Pain Research Forum

Den 12.-15. september 2017 blir The International Back and Neck Pain Research Forum arrangert på Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo.

Behandlingsveileder ved lavenergibrudd

Det er nå kommet en ny revisjon av behandlingsveileder ved lavenergibrudd. Viktig info for alle ortopeder. Last ned veilederen i høyre marg og sett deg inn i siste nytt!

lavenergibrudd.no

Faggruppe for osteoporose og benhelse har fått ny nettadresse for å gjøre det enklere å finne frem. Deres nye adresse er lavenergibrudd.no

Sjekk ut sidene deres med siste versjon av behandlingsveilederen ved lavenergibrudd!

Høring Læringsmål i spesialiteten Ortopedisk kirurgi

Helsedirektoratet har i henhold til ny forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet, ansvar for å beslutte læringsmål i ny spesialistutdanning for leger. Læringsmålene skal tas inn som vedlegg til forskriften som ble publisert 09.12.16 og trer i kraft 01.03.17. 

Spesialistkomiteen i ortopedisk kirurgi har i samarbeid med Norsk ortopedisk forening lagt ned en stor innsats for å sikre gode læringsmål. Etter endt utdanning skal en spesialist i ortopedisk kirurgi kunne løse overordnede legeoppgaver ved en generell og gjennomsnittlig norsk ortopedisk avdeling og inneha overordnet vaktkompetanse.

Les og se hva fremtiden bringer! 

Høringsfrist er satt til 01.04.17. 

Mobilvennlig Høstmøte

I morgen er det klart for årets høstmøte! For program, abstrakts og mer info se

http://hostmote.nettrakett.no

97 sider. Side 1 av 5

search

Spesialiteter