Nordisk Ortopedisk Forenings Kongress

NOF Kongressen 2014 avholdes 7.-9. mai 2014,

Kongressens hjemmeside

Nordisk Ortopedisk Forenings Kongress

Nordisk ortopedisk forenings kongress 2014 har en flott hjemmeside med all nødvendig informasjon om kongressen, påmelding og innsending av abstracts.

Nordisk og norsk ortopedisk forening håper på en god deltakelse fra Norge med mange deltakere og mange abstracts. Frist for å sende inn abstracts er 15.januar 2014.

Mer om emnene