Behandlingsveileder osteoporose

NY VERSJON FORELIGGER!!!

 

Den etterlengtede behandlingsveilederen fra Faggruppe for osteoporose og benhelse i Norsk ortopedisk forening er nå klar. 

Den er ment å hjelpe ortopeder med utredning og behandling av osteoporose hos pasienter som behandles for et lavenergibrudd. Behandlingsveilederen presenteres på Faggruppens symposium på torsdagen på Høstmøtet (13.00 til 14.30, New Munch). Praktisk gjennomføring av utredningen og behandlingen vil også vies stor oppmerksomhet på symposiet for å bidra til at avdelingene kan lage et enkelt og effektivt system for vurdering av osteoporose. Behandlingsveilederen bygger på europeiske og amerikanske retningslinjer, litteratursøk og bidrag fra norske eksperter. I tillegg har veilederen vært til høring blant landets ortopeder. Vi håper den blir til nytte.