Lars B Engesæter og Leif Ivar Havelin utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Norsk ortopedisk forening gratulerer hjerteligst med utnevnelsen. De har mottatt ordenen for sin innsats innen ortopedi, og spesielt for arbeidet med Leddproteseregisteret.

Dekorasjonene ble overrakt på Haukeland sykehus i Bergen 26. september 2018.

Utnevnelsen er omtalt på nettsidene til kongehuset og kvalitetsregisteret.