Om oss

Foreningen ble stiftet i 1947 og har per 01.09.14  952 medlemmer

Foreningen har som formål å:

  • Fremme ortopediens utvikling i Norge
  • Ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser
  • Avgi sakkyndige råd ved ansettelse i ortopediske legestillinger
  • Virke for opprettelse av ortopediske avdelinger

Les mer om vår forening her!

Mer om emnene