Kvalitetsutvalget

Peter Tobias Franke, leder (2018)

Inger Opheim, medlem (2018)

Lars Gunnar Johnsen, medlem (2018)

Kjartan Koi, medlem (2019)

member

Peter Tobias Franke

Leder
Arbeidssted: Helse Førde HF

member

Inger Opheim

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon Gjøvik

member

Lars Gunnar Johnsen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Telefon: 210808

member

Kjartan Koi

Medlem
Arbeidssted: Kirurgisk og ortopedisk klinikk - Bodø

Mer om emnene