Spesialitetskomiteen

member

Øystein Bjerkestrand Lian

Leder
Arbeidssted: Helse Møre og Romsdal HF
Telefon: 71 58 80 0

member

Christer Kjærvik

Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF
Telefon: 75424468

member

Ragnhild Øydna Støen

Medlem
Arbeidssted: Vestre Viken HF

member

Mona Iren Nysted

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Øystein Hjalmar Berg

Medlem
Arbeidssted: Sørlandet sykehus HF

Mer om emnene