Forskningsutvalget i Nof

Skal fremme ortopedisk forskning. Vurderer stipendsøknader i forkant av høstmøtet.

Karl Ivar Lorentzen - leder i Norsk Ortopedisk Forening

Gunnar Knutsen - Helse Nord

Eivind Witzøe - Helse Midt

Kari Indrekvam - Helse Vest

Jan Erik Madsen - Helse Sør-Øst

Mer om emnene