Generalforsamlingen vedtok 25.10.18 en revidert utgave av Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi. Vi gjør særlig oppmerksom på at gratis konsultasjoner, kampanjetilbud på konsultasjoner og kirurgi, eller tilbud om fratrekk av konsultasjonstakst gitt at man gjennomfører et inngrep ikke skal forekomme. Norsk Plastikkirurgisk Forening forventer at våre medlemmer driver sin praksis i tråd med disse reglene og kommer til å følge opp at reglene etterleves.

EURAPS 2019 arrangeres i Helsinki, Finland 23-25 mai 2019. 

En studie om brystimplant-assosiert anaplastisk storcellet karsinom (BIA-ALCL) har fått stor oppmerksomhet i norske og internasjonale aviser. I artiklene refereres til en studie publisert i 2017 og til en nyhetssak på nettsiden til American society of plastic surgeons som estimerer antall tilfeller av BIA-ALCL til 615. En nylig publisert artikkel tar for seg diagnostikk og behandling av BIA-ALCL. Et flytskjema for utredning ved mistanke om BIA-ALCL er publisert på våre nettsider. 

Norsk plastikkirurgisk foreining ynskjer å bidra til fagutvikling og kompetanseheving innan norsk plastikkirurgi.