2012

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Internasjonal registrering av brystimplantat

Norsk plastikkirurgisk forening har mottatt en anmodning fra IPRAS om å delta i en internasjonal registrering av eksplantasjon av brystproteser. Dette er et ledd i det arbeidet som ble startet i fjor i forbindelse med problematikken knyttet til PIP-proteser. Man ønsker dog i denne registrering også ta med andre proteser som blir fjernet ( eller byttet ut).

 

Høstmøtet 2012

Takk for ett flott høstmøte og mange interessante presentasjoner! Imponerende mangfold og gledelig mye spennende forskningsaktivitet som pågår mange plasser i landet. 

Et spesielt takk og gratulere til våre prisvinnere:

Kim A. Tønseth ved OUS fikk prisen for beste vitenskapelige presentasjon med en studie som sammenligner to forskjellige metoder for behandling av hyperhidrosis. Resultatene viser at fjerning av svettekjertler med fettsugningskanyle var bedre enn subkutan curettage ved oppfølging inntil ett år etter behandlingen.

Louis de Weerd ved UNN fikk PULS prisen for sin presentasjon av behandling av fistler i perineogenitalområdet med transplatasjon av fritt autologt fettvev. Imponerende resultat med viabelt fettvev på etterfølgende MR undersøkelser. 

Rapport om helserisikoen ved PIP proteser

Europeakommissionen startet i januar et arbeid for å få evaluert helserisikoen forbundet med bruk av silikonimplantater produsert av PIP i Frankrike. Rapporten fra dette arbeidet utgitt av SCENIHR ( Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) ble offentliggjort i slutten av forrige uke.

Rapport om helserisikoen ved PIP proteser

Europeakommissionen startet i januar et arbeid for å få evaluert helserisikoen forbundet med bruk av silikonimplantater produsert av PIP i Frankrike. Rapporten fra dette arbeidet utgitt av SCENIHR ( Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) ble offentliggjort i slutten av forrige uke.

Brystimplantater og ALCL

Med bakgrunn i den seneste tidens korrespondanse fra IPRAS vedrørende mulig kobling mellom brystimplantater og anaplastisk lymfom, videreformidles informasjon til dere som kan ha brukt slike prosteser eller kommer i kontakt med pasienter som har fått slike proteser tidligere. Videre har jeg laget en mappe til venstre med samlede dokumenter på dette temaet.

5 sider. Side 1 av 1