Høstmøtet 2012

Takk for ett flott høstmøte og mange interessante presentasjoner! Imponerende mangfold og gledelig mye spennende forskningsaktivitet som pågår mange plasser i landet. 

Et spesielt takk og gratulere til våre prisvinnere:

Kim A. Tønseth ved OUS fikk prisen for beste vitenskapelige presentasjon med en studie som sammenligner to forskjellige metoder for behandling av hyperhidrosis. Resultatene viser at fjerning av svettekjertler med fettsugningskanyle var bedre enn subkutan curettage ved oppfølging inntil ett år etter behandlingen.

Louis de Weerd ved UNN fikk PULS prisen for sin presentasjon av behandling av fistler i perineogenitalområdet med transplatasjon av fritt autologt fettvev. Imponerende resultat med viabelt fettvev på etterfølgende MR undersøkelser. 

Fredagsenminaret viste på noen aspekter av fremtiden innen plastikkirurgi.

Daniel Nowinski fra Akademiska sjukhuset i Uppsala presenterte det arbeid som er gjort så langt for å legge til rette for ansiktransplantajson. Her er man godt igang, men mangler fremdeles aktuelle pasienter.  

Thomas Schopf fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø opplyste om de muligheter som finnes med telemedisinsk overføring av bilder og video. Her gjelder det at passe på slik at de bilder man ønsker å overføre eller ta emot, så langt som mulig er av slik karakter at de ikke kan identifiseres dert vare seg av andre eller pasienten selv. 

Lisbet Rosenkrantz Hølmich ved Herlev hospital  har over lang tid vært tilknyttet det danske registret for plastikkirurgi der man har samlet data om blant annet ca 15 000 brystimplantater. Dette er et imponerende stykke arbeid men en masse spennende informasjon. Dessverre er registreringen for tilfellet stoppet på grunn av manglende finansiering, men det ser ut for at dette kan ordne seg etter hvert ved at registret tilknyttes andre finansieringskilder i Danmark. Denne presentasjonen var spesielt interessant for NPKF som for tiden forebereder et tilsvarande register også her i Norge. 

Neste mulighet for å treffe kolleger og lære noe nytt i tilsvarende miljø blir Norsk plastikkirurgisk forening sitt Vårmøte som arrangeres i Tromsø 2.-4.mai 2013. Vel møtt !!