2013

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Nytt IQUAM dokument

IQUAM ( International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery) har nå kommet med ett nytt dokument der man gjennomgår aktuelt status for en rekke prosedyrer innen estetisk og rekonstruktiv plastikkirurgi.

Dette er det tiende i rekken. God lesing og gjennomarbeidet dokument !

 

Espras Fellowships

ESPRAS ( European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) har opprettet tre fellowships som kan søkes for LIS i slutten av sin utdanning eller nyutdannede spesialister i plastikkirurgi. 

Ad Vårmøtet i Tromsø

Takk til alle som møtte opp i Tromsø !

3 sider. Side 1 av 1