Espras Fellowships

ESPRAS ( European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) har opprettet tre fellowships som kan søkes for LIS i slutten av sin utdanning eller nyutdannede spesialister i plastikkirurgi. 

Man kommer å ha tre fellowships per år som kan søkes av LIS under siste året av utdanningen eller spesialister som ikke har mer enn to års fartstid etter fullført utdanning. Med et slik fellowship kan man besøke et/flere senter i Europa. Et av de tre fellowship er spesielt innrettet på forskning. 

Søknadsfrist for dette året er 30 juni! Se vedlagt lenke til retningslinjer for søkere. 

Søk !! - ser ut som en utmerket sjanse å lære mye nytt(igt)!!

Hilsen,

Thomas

Les også