Ad Vårmøtet i Tromsø

Takk til alle som møtte opp i Tromsø !

Kjære kolleger,

Takk til alle er som møtte på i Tromsø for Vårmøtet 2.-4. mai.

Vi fikk noen flotte dager både med hensyn til program og vær og det virket som at mange var fornøyde med møtet.

Spesielt takk til dem av dere som også bidrog til programmet ved presentasjon av aktiviteten ved våre plastikkirurgiske  avdelinger.

Ønsker dere en God Sommer og satser på hyggelig gjensyn ved kommende Høstmøte i oktober og ved Skandinavisk plastikkirurgisk konferanse i Tromsø 12.-14. juni 2014!