Nye retningslinjer for offentlig plastikkirurgi

Kvalitetsutvalget har, for NPKF, arbeidet med nye retningslinjer for offentlig plastikkirurgi. 

Retningslinjene ble sendt ut til "høring" til medlemmene i NPKF og justert ihht inspillene. 

Retningslinjene ble deretter vedtatt ved Generalforsamlingen 2014. De nye retningslinjene finnes til gjennomlesing under fanen "Om oss" over.