2016

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Nye NPKF statutter og retningslinjer fra NBCG

Vi presenterte og fikk godkjent nye statutter i Plastikkirurgisk forening i forbindelse med seneste Generalforsamling. Takk til alle dere som bidro med støtte og innspill!!

De nye statuttene er å finne under Om Oss fanen oppe. 

ICOplast - mere informasjon

Den nye globale plastikkirurgiske foreningen ICOPLAST har nå sendt ut noe mere informasjon om kommende aktiviteter og planer for fremtiden.

De skandinaviske nasjonale plastikkirurgiske foreningen er alle representert. Det er ikke anledning å få individuelt medlemskap.

Se vedlagt informasjon.

 

Nytt styre i NPKF er konstituert!

Ved GF 2015 ble medlemmer til nytt styre valgt for perioden 2016-2017. 

Styret hadde konstituerende møte 27/2. 

ICOPLAST er født !

I oktober 2015 ble en ny internasjonal plastikkirurgisk forening stiftet. Denne er et alternativ til IPRAS som de seneste år har vært mer eller mindre nede for telling. Den nye foreningen heter ICOPLAST; International Confederation of Plastic Surgery Societies. 

4 sider. Side 1 av 1