ICOPLAST er født !

I oktober 2015 ble en ny internasjonal plastikkirurgisk forening stiftet. Denne er et alternativ til IPRAS som de seneste år har vært mer eller mindre nede for telling. Den nye foreningen heter ICOPLAST; International Confederation of Plastic Surgery Societies. 

Foreningen virker for å samle alle nasjonale plastikkirurgiske foreninger og deres medlemmer. Det er ikke åpning for individuelt medlemskap. Man kommer å arrangere internasjonale kongresser, men sannsynligvis i mindre omfang enn IPRAS. Generelt mål er å støtte de nasjonale foreningene ved samarbeid over landegrenser, støtte utdanning i plastikkirurgi og forbedre den globale tilgangen på god plastikkirurgisk behandling.

De plastikkirurgiske foreningene i Finland og Danmark har allerede meldt interesse for å bli med og styret i NPKF vil søke om medlemskap også for Norsk Plastikkirurgisk forening.

Den tidligere internasjonale foreningen IPRAS er for tiden ikke funksjonell og det er liten tro på at den vill kunne få samme betydning igjen, nå som de fleste andre store nasjonale foreningen har "meldt overgang" til ICOPLAST. 

Se vedlagt invitasjon og generell informasjon om den nye foreningen.