Nytt styre i NPKF er konstituert!

Ved GF 2015 ble medlemmer til nytt styre valgt for perioden 2016-2017. 

Styret hadde konstituerende møte 27/2. 

Det nye styret har følgende struktur: 

Styreleder; Christian Tiller, Stavanger Plastikkirurgi, Stavanger

Nestleder; Kjersti Ausen, St Olavs hospital, Trondheim

Kasserer; Stian Kreken Almeland, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Styremedlem; Hilde Brunvold Bjærke, OUS, Olso

Styremedlem, Web-redaktør: Thomas Sjøberg, UNN, Tromsø

 

Finn utfyllende referat fra styremøten og GF under; Referat