BIA-ALCL

En studie om brystimplant-assosiert anaplastisk storcellet karsinom (BIA-ALCL) har fått stor oppmerksomhet i norske og internasjonale aviser. I artiklene refereres til en studie publisert i 2017 og til en nyhetssak på nettsiden til American society of plastic surgeons som estimerer antall tilfeller av BIA-ALCL til 615. En nylig publisert artikkel tar for seg diagnostikk og behandling av BIA-ALCL. Et flytskjema for utredning ved mistanke om BIA-ALCL er publisert på våre nettsider.